Aktualności

Projekty unijne

Zakład Stolarski „JARSTOL” Jarosław Linka
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na...

Więcej